Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego

Sklep internetowy działający pod adresem www.eurobhp.com jest własnością firmy:

Piotr Bagiński PHU ORCHIDEA

Adres: ul. Południe 14/15, 19-200 Grajewo,

NIP  719-151-26-30

Kontakt:

e-mail: baginskibhp@wp.pl
tel. + 48 505 696 667

fax. + 48 86 273 87 50 (Koszt połączenia według stawek operatora).

Koordynator sklepu internetowego

tel. 505 696 667 (kontakt w godzinach 07.00 – 15.00 w dni robocze) (Koszt połączenia według stawek operatora).

baginskibhp@wp.pl (Podany adres jest również adresem korespondencyjnym dla składania reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy).

§ 1 Informacje ogólne

Dokonywanie zakupów na naszej witrynie jest możliwe jedynie po akceptacji niniejszego regulaminu.

 1. Akceptacja regulaminu następuje przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie checkbox’a i kliknięcie  odpowiedniego przycisku.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowa rejestracja – podanie prawdziwych danych osobowych oraz adresowych.                 Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z klientem.
 3. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).  Ceny nie zawierają kosztów dostawy
 4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.
 5. Zamówienie będzie realizowane w terminie do 3 dni roboczych w przypadku wyboru płatności za pobraniem, lub w przypadku wyboru płatności przelewem i szybkiej płatności w terminie 3 dni roboczych od daty wpłynięcia pieniędzy na rachunek bankowy Sprzedającego.
 6. Firma PHU ORCHIDEA wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest poprawne wypełnienie danych firmy wraz z numerem NIP oraz wybranie odpowiedniej opcji w formularzu Danych kontaktowych.
 7. Środek porozumiewania się na odległość kupującego powinien do współpracy ze sklepem internetowym PHU ORCHIDEA spełniać minimalne wymagania techniczne niezbędne do uruchomienia przeglądarek Internet Explorer, Chrome, Firefox oraz Opera.
 8. Zamówienie jest realizowane na koszt odbiorcy zgodnie z cennikiem aktualnym dla PHU ORCHIDEA przez Pocztę Polską lub firmę kurierską GLS.

Koszt dostawy:

 • paczka  ekonomiczna  do   1 kg   11,70 PLN; do   2 kg   13,60 PLN; do   5 kg   16,00 PLN; do 10 kg   22,15 PLN
 • paczka  priorytetowa  do   1 kg   13,60 PLN;  do   2 kg   16,00 PLN; do   5 kg   17,90 PLN; do 10 kg   25,30 PLN
 • przesyłka kurierska do 30 kg  22,00 PLN; do 40 kg  30,00 PLN; do 50 kg  38,00 PLN; do 60 kg  48,00 PLN
 • przesyłka za pobraniem do 5 kg 21,00 PLN; do 15 kg 24 PLN.

§ 2 Realizacja zamówienia  

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu internetowego PHU ORCHIDEA , prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i podanie prawdziwych danych potrzebnych podczas rejestracji na stronie: www.eurobhp.com
 2. Wpłynięcie zamówienia do sklepu internetowego potwierdzone jest automatycznie drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego. Przesłana do Zamawiającego specyfikacja zamówienia powinna być przez Zamawiającego potwierdzona. Nie potwierdzenie specyfikacji w przeciągu 3 dni spowoduje, że zamówienie będzie anulowane. 
 3. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia potwierdzenia specyfikacji zamówienia przez Zamawiającego. 
 4. Realizacja zamówień nietypowych odbywa się po uprzednich indywidualnych ustaleniach z klientem. Koszt kontaktu telefonicznego ze strony klienta według stawek operatora.


§ 3 Płatności

Formą płatności obowiązującą w sklepie jest przelew bankowy, szybki przelew lub usługa "za pobraniem". 

 1. W przypadku wybrania formy płatności – Przelew bankowy ( czyli przedpłata). Pieniądze należy wpłacać na konto firmy: BANK BGŻ. 66 2030 0045 1110 0000 0197 3740
 2. W sytuacji gdy pieniądze nie wpłyną w ciągu 7 dni od daty potwierdzania specyfikacji zamówienie zostanie anulowane. W takim przypadku pieniądze, które wpłynęły po upływie 7 dni, zostaną niezwłocznie zwrócone Zamawiającemu. 
 3. Sklep ma prawo dysponować towarami znajdującymi się w sklepie: do zmiany cen towarów, wprowadzania lub wycofywanie towarów do oferty sklepu internetowego, wprowadzania lub wycofywanie akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. 

Oferta sklepu jest ważna do wyczerpania zapasów. W przypadku braku danego towaru sklep zwróci Zamawiającemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje inne artykuły, dostępne w sklepie. 

§ 4 System rabatów

§ 5 Reklamacje i zwroty  

 1. Wszystkie produkty, dostępne w sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają wszelkie certyfikaty i zezwolenia umożliwiające ich obrót.  Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć rzeczy wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Część artykułów dostępnych w sklepie posiada gwarancję producenta. Warunki gwarancji reguluje druk gwarancji, zamieszczony przy opisie produktu. Zastosowanie mają także przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Klient będący konsumentem (nabywca towaru w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą) ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru .W tym celu konsument powinien złożyć PHU ORCHIDEA w powyższym terminie oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego  wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu
 5. Do zwracanej przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z danymi osobowymi oraz ewentualnym uzasadnieniem.
 6. Oświadczenie  o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres pocztowy PHU ORCHIDEA drogą elektroniczną na adres baginskibhp@wp.pl, lub w formularzu reklamacji na stronie sklepu. Przedsiębiorca niezwłocznie prześle konsumentowi potwierdzenie otrzymania Oświadczenia  o odstąpieniu od umowy listownie lub drogą elektroniczną.
 7. W przypadku uznania odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie dokonane przez konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, w przeciągu 14 dni  od dnia otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument. Chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego towaru ponosi Kupujący.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. W przypadku umów w których kupującym nie jest konsument wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedającego.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Rejestrując się na stronie www.znamciurosnie.pl, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom, są również w należyty sposób chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.), chyba że klient wyrazi zgodę na dalsze przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych lub innych mu zaproponowanych.

Załączniki do Regulaminu

ZAŁĄCZNIK Nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

[5]

[6]

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.";

w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.".

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).".

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.".

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a)   proszę wpisać:

-    "Odbierzemy rzecz"; lub

-    "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

b)   proszę wpisać:

-    "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";

-    "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";

-    Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]"; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub

-    Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz

c)   proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.".

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: "Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.".

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-    Adresat: ......................................................................................................................................................................................

[w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

-    Ja/My .................................. niniejszym informuję/informujemy .................................. o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy .................................. umowy dostawy następujących rzeczy .................................. umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy .................................. /o świadczenie następującej usługi ..................................

-    Data zawarcia umowy/odbioru ..................................

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ..................................

-    Adres konsumenta(-ów) ..................................

-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ..................................

Eurobhp.com
Internetowa hurtownia
art. bhp i ppoż

19-200 Grajewo
Wojska Polskiego 72/17 lok.3 665 792 101
email:biuro@eurobhp.com
Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.